فعالیت درزمینه کلیه املاک کشورخريدوفروش تغييرکاربري ومشاوره
این مجموع متخصصین تهیه کننده ملاک های کشور هستند که با قیمت پاین به فروش یا خریداری میکنند و نوع کاربری هم میتوانند تغیر داده
مثل کشاورزی به صنعتی – تجاری – مسکونی و .........

اگر در مورد این مطلب نظر دارید بیان کنید برای ارسال مقاله به بخش پشتیبانی سایت مراجعه کنید