;

حوزهای اصلی کسب کار پارس پانیا

شرکت پارس پانیا

شناخت پاکسازان پارس پانیا

شرکت اعتقاد به تبلیغات بسیار موثر و بدون هزینه از سوی مشتری دارد و به دنبال برآوردن نیازهای فراتر از نیاز مشتری است.تمامی واحد ها، کارکنان و مدیران در یک راستا گام برداشته و هدفی مشترک در تعالی شرکت دارند. یکسان بودن اهداف، در یک زبانی و همدلی تمامی واحدها موثر بوده و در یکپارچه سازی مجموعه تاثیر به سزایی را خواهد داشت

تاریخ چه پاکسازان پارس پانیا

شرکت پاکسازان پارس پانیا با شماره ثبت 4292 از سال 1381 به صورت غیر رسمی و از سال 1385 به صورت رسمی در حوزه خدماتی صنعتی بازرگانی معادن جذب سرمایه گذار و اسقاط خودرو و بازیافت و...شروع به فعالیت نموده است

مشاوره صنعتی

مشاوره در واقع به معنای هدایت و راهنمایی بدون دخالت مستقیم در تصمیم گیری نهایی است.به تعبیری می توان گفت مشاوره صنعتی انتقال تجارب، مشاهدات و دانش موردی خاص به فرد یا گروه مشاوره شونده در بخش صنعت، معدن و تجارت است.

فعالیت های شرکت


خرید و مشاوره انواع درختان جنگلی و پالت های جنگلی

خرید و مشاوره انواع درختان جنگلی و پالت های جنگلی
جزیئات بیشتر

فعالیت در حوزه ی هوشمند سازی سیستم های اداری،سازماني، مدارس و اجرای شبکه های کامپیوتری

فعالیت در حوزه ی هوشمند سازی سیستم های اداری،سازماني، مدارس و اجرای شبکه های کامپیوتری
جزیئات بیشتر

فعالیت در زمینه اجرای طراحی و مشاوره خطوط 20kv و مشاوره

فعالیت در زمینه اجرای طراحی و مشاوره خطوط 20kv و مشاوره
جزیئات بیشتر

پروژهای اخیر

  • img01
  • img02
  • img03
  • img04
  • img01
  • img02
  • img03
  • img04

فرصت های شغلی پارس پانیا

پارس پانیا