;

فعالیت در زمینه طراحی و مشاوره مدیریت خدمات مهندسی و تحقیقات کاربردی

انجام پژوهش های هدفمند در زمينه مواد و فرايند های نوين صنعتی با هدف تجاری­ سازی توليد و ارتقای فرايند های موجود

ارایه خدمات آزمایشگاهی در زمینه های متالورژی، مواد مهندسی، پلیمرو سرامیک

ارایه خدمات مشاوره ای در افزايش بهره وری شرکتهای توليدی و رفع مشکلات توليد با تاکيد بر صنايع متالورژی و مهندسی مواد

انجام مطالعات، آزمايش ­ها و بررسي ­های علل تخريب پيش هنگام سيستم ها و قطعات صنعتی

ارایه خدمات مشاوره ای در انتخاب بهينه مواد صنعتی

طراحی و ايجاد پايلوت براي توليد محصولات و فرايند های صنعتی برحسب نياز سازمان ها

پارس پانیا