;

طرح جامع اسقاط خودرو

طرح جامع اسقاط خودرو و ماشین آلات فرسوده در مازندران آغاز شد - سرزه

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد از شهرستان ساری، مسلم اکبری عصر امروز در جمع خبرنگاران بیان کرد: یکی از مزیت های جایگزینی ماشین های نو به مکان خودرو فرسوده پیش گیری از زیان به محیط زندگی کرد است.

وی خاطر نشان کرد: اجرای این سبک در استان مازندران می‎تواند به پیش گیری از تخریب محیط زندگی کرد شکننده این استان مبدل شود، به این علت که ماشین های فرسوده با مصرف بالای سوخت و نیز عملکرد نامناسب در تبدیل سوخت به انرژی موجب تخریب محیط زندگی کرد می‎شوند.

مشاور منزل صنعت، معدن و تجارت مازندران در ادامه با اشاره به دیگر مشکلاتی که ماشین های فرسوده در حوزه ترافیک ایجاد می‎کنند، نقل کرد: ازدیاد خطرات تصادف از دیگر مشکلاتی است که عملکرد ضعیف دستگاه ترمز آنها در برخی مواقع به عینه دیده شد و موجب ایجاد شدن خسارت مالی و جانی شد.

وی درباره فعالیت مرکز جامع بازیافت ماشین آلات و خودروی فرسوده مازندران بیان کرد: این سبک در چهار گروه ماشین های سبک، سنگین، نیمه سنگین موتورهای بنزینی و ادوات کشاورزی اجرا می شود.

اکبری در ادامه با بیان این که سبک باز سازی ناوگان ماشینی کشور موجب پیش گیری از رکود صنعت خودرو و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در کشور می شود، اضافه کرد: در کشور ما اسقاط خودرو را جزئی از صنعت ضایعات تصور می کنند، در صورتی که مزیت های این سبک در حوزه محیط زندگی کرد و ایجاد اشتغال به نفع کشور است و سبک جایگزینی ماشین های فرسوده چند سال در کشورهای توسعه یافته در حال اجرا است.

اکبری با بیان این که تعیین عمر 20 ساله برای خودروها می‎تواند به ایجاد اشتغال در کشور یاری رساند، نقل کرد: با ایجاد مدت وقت معلوم برای بهره گیری از خودروها موجب رونق اقتصادی در زمینه تولید و کسب و کار اقشار مرتبط با این صنعت خواهیم بود.

وی با اشاره به برخی بی مهری ها در رابطه با پیش گیری از فعالیت مرکز ضایعات ماشینی که موجب ایجاد شدن ضرر و زیان برای این واحد در استان شد، نقل کرد: فعالیت این مرکز در استان موجب ایجاد اشتغال برای 350 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم می‎شود و این در شرایطی فعلی استان می‎تواند زمینه ساز توسعه اشتغال و گام اهمیتی می داری برای رفع بیکاری در استان باشد.

مشاوره منزل، صنعت معدن و تجارت مازندران، با بیان این که یکی از اهداف فعالیت این کلکسیون رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در منطقه است، اضافه کرد: شرکت پاکسازان پارس پانیا با اجرای این سبک برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای ایجاد اشتغال را در دستور کار دارد، از طرفی این کلکسیون در حد فاصل چهار روستا با نرخ بیکاری بالا گذاشت که فعالیت این کلکسیون می‎تواند به رفع بیکاری در این روستاها اثرگذار واقع شود.

 

 

 

;

پارس پانیا